LTC Toomas Uustal, Estlands försvarsattaché

16 Januari 2019 kl. 18.00–22.00
LTC Toomas Uustal, Estlands försvarsattaché i Finland: ”Estonian defence” (föredraget på engelska)