Flugans vänner sammankommer till lunch

16 November 2018 kl. 12.00–14.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbroder Peter Elg talar under rubriken "Mögel, vän eller fiende". Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 14 november