Klubbafton

07 November 2018 kl. 18.00–22.00
Klubbroder Sebastian Jägerhorn berättar om sin bok ”Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält”.