Flugans vänner sammankommer till lunch

19 Oktober 2018 kl. 12.00–14.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbroder Peter Stenlund talar under rubriken "Utrikespolitik i osäkerhetens tid". Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 17 oktober.