Klubbafton

17 Oktober 2018 kl. 18.00–22.00
Geriatriker MD Otto Lindberg talar under rubriken ”Minnet - strukturer och störningar”.