Kräftskiva på Brändö Seglare

29 Augusti 2018 kl. 18.00–22.00
Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30. Transport från klubbhuset klockan 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.