Flugans vänner sammankommer till lunch

20 April 2018 kl. 12.00–14.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbroder Bo Lindfors talar under rubriken ”Att bo i Portugal”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 april.