Klubbafton

04 April 2018 kl. 18.00–22.00
Annvi och Anders Gardberg berättar om bröderna Wallenius under rubriken "Bröder i krig - via omvägar mot Tammerfors 1918". Svenska Klubben i Åbo besöker oss.