Påskalamm och äggtoddy

28 Mars 2018 kl. 18.00–22.00
Pris 46 €. Förhandsanmälan senast den 21 mars till klubbhövdingen.