Klubbafton

31 Januari 2018 kl. 18.00–22.00
Professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet talar under rubriken ”Presidentvalet - hur tolkar vi resultatet?” Förhandsanmälan senast den 24 januari till klubbhövdingen.