Klubbafton med Olli Rehn

22 November 2017 kl. 18.00–22.00
Direktionsmedlem Olli Rehn, Finlands Bank. Förhandsanmälan senast den 15 november till klubbhövdingen.