Flugans vänner sammankommer till lunch

17 November 2017 kl. 12.00–15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbroder Håkan Nylund talar under rubriken "Salpalinjen – låset mot öster". Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 15 november.