Gåsmiddag

08 November 2017 kl. 18.00–22.00

Matredaktör Leo Gammals kåserar ”Det satt en gås på en klyvarbom”

Förhandsanmälan senast den 1 november till klubbhövdingen.

Pris 42 €