Jackettlunch med direktör Teija Tiilikainen

03 November 2017 kl. 13.00–16.00

Jackettlunch klockan 13.00. Föredrag av direktör Teija Tiilikainen, Utrikespolitiska institutet

”Hur försvaras Europa?”. Medlemmar från Svenska Klubben i Reval samt Börsklubben i Helsingfors inbjudna

Pris 38 €

Förhandsanmälan senast den 25 oktober till klubbhövdingen