Flugans vänner sammankommer till lunch

20 Oktober 2017 kl. 12.00–15.00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 oktober.