Klubbafton med Torsten Ekman och Mari Koli

18 Oktober 2017 kl. 18.00–22.00
Journalisten Torsten Ekman intervjuas av VD Mari Koli från Schildts & Söderströms om boken Helsingfors röda fanor.