Norske Selskab från Oslo besöker Klubben

13 Oktober 2017 kl. 10.00–15.00

Norske Selskab från Oslo besöker Klubben klockan 10.00

Föredrag av professor Henrik Meinander ”Revolution och världskrig – Finland 1917-1918” och

överstelöjtnant Ari Raunio ”Finland efter vinterkriget 1939 -1940 – Tysklands vapenbroder eller bundsförvant 1941-1944”

Lunch med samovar

Förhandsanmälan senast den 6 oktober till klubbhövdingen