Klubbafton med redaktör Horst Bacia

11 Oktober 2017 kl. 17.00–22.00
Redaktör Horst Bacia talar under rubriken ”Reflektioner kring det tyska valet”.