Svenska Klubben besöker Stralsund och Rostock

21 September 2017 kl. 09.00–25 September 2017, 18.00
Förhandsanmälan till klubbhövdningen.