Kräftskiva på Brändö Seglare

30 Augusti 2017 kl. 18.00–22.00
Kräftskiva på Brändö Seglare (BS) klockan 18.30. Transport från klubbhuset klockan 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.