Flugans vänner sammankommer till lunch

21 April 2017 kl. 12.00–14.00
Klubbroder Alf Backman talar under rubriken ”Hur förbereda sig för att åldras”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 19 april.