Påskalamm och äggtoddy

12 April 2017 kl. 18.00–22.00
Påskalamm och äggtoddy, pris 46 euro, Förhandsanmälan senast den 5 april till klubbhövdingen.