Årsdag

22 Mars 2017 kl. 18.00–22.00

Festföredrag av generalsekreterare vid statsrådets kansli Pekka H. Timonen, Finland 100 år

”Finland självständigt – mer eller mindre under olika tider”.

Klädsel smoking.

Förhandsanmälan senast den 17 mars till klubbhövdingen.