Flugans vänner sammankommer till lunch

21 April 2023 kl. 13.00–15.00
Flugans vänner sammankommer till lunch. Professor Gustav Björkstrand talar under rubriken ”Samhällsinsatser som kulturminister, rektor för Åbo Akademi, biskop i Borgå stift”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 19 april.