Klubbafton med Professor Peter Lund

12 April 2023 kl. 18.00–22.00
Professor Peter Lund från Aalto-universitetet talar under rubriken ”Energifrågan”. Anmälan till klubbhövdingen.