Påskalamm och äggtoddy

05 April 2023 kl. 18.00–22.00
Påskalamm och äggtoddy, pris 49 €. Anmälan till Klubbhövdingen senast den 29 mars.