Flugans vänner sammankommer till lunch

17 Mars 2023 kl. 13.00–13.01
Ordförande Erkki Liikanen talar under rubriken ”Blir det en ny ekonomisk världsordning efter Covid och Ukrainakriget?” Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 15 mars