Klubbafton med VD Peter Sarlin, Silo Al

15 Mars 2023 kl. 18.00–22.00
VD Peter Sarlin, Silo AI talar under rubriken ”Artificiell intelligens AI - vad är det och hur påverkas vår vardag?” Anmälan till Klubbhövdingen.