Kom ihåg förhandsanmälan till klubbhövdingen

Pga epidemiläget kan programupplägg ändras. Aktuell information om programmen finns här på Klubbens hemsida och på Facebook. Följ även med annonseringen i HBL.

Program

Nordiskt möte i Helsingfors 7-10.9.2022

Nordiskt möte 2020 arrangeras i Helsingfors inkommande höst. Svenska Klubben i Helsingfors och Helsingfors Börsklubb står som arrangörer och värdar.

                                                                            - - -

Klubbafton hålls varje onsdag klockan 18.00. Måltiderna börjar ca klockan 19.00. Klubbafton med program hålls i regel varje onsdag; härom meddelas genom annons i Hufvudstadsbladet förgående måndag. Flugans vänner sammanträder tredje fredagen varje månad.

Vid klubbafton utan program börjar måltiden klockan 18.00.

Middagen består av smörgårdsbord med förrätt, varmrätt och kaffe/te.

Onsdag
23.11
18:00

Klubbens årsdag, smokingmiddag

Smokingmiddag. Klubben firar sin årsdag. Danmarks ambassadör Jakob Nymann-Lindegren talar under rubriken “Forholdet mellem Finland og Danmark i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 16 november.
Måndag
28.11
18:00

Bjälklagets kroppåskanna

Bjälklagets kroppåskanna klockan 18.00. Anmälan till bjälkskrivaren Patrik Lerche tel. 0400 418 879, patrik.lerche@tresmeder.fi senast torsdagen den 24 november.
Onsdag
30.11
18:00

Introduktionsmiddag i klubbvåningen

Klubbhövding Henrik Creutz presenterar Klubbens verksamhet speciellt för nya medlemmar med faddrar Förhandsanmälan senast den 23 november till klubbhövdingen.
Onsdag
7.12
18:00

Klubbafton

Förhandsanmälan till klubbhövdingen.
Lördag
17.12
13:00

Traditionell Lucialunch

Anmäl er i god tid till klubbhövdingen.