Flugans vänner sammankommer till lunch

19 Mars 2021 kl. 12.00–14.00
Partisekreterare, klubbroder Fredrik Guseff, SFP talar under rubriken talar underrubriken ”Riksparti, språkparti, regeringsparti – hur fungerar det?”. Anmälan till henry.wiklund@hist.fi senast den 17 marsAnmäl dig

Skriv siffran 9 med bokstäver:

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880