Klubbafton med portföljförvaltare Marcus Björkstén

17 Mars 2021 kl. 18.00–22.00
Portföljförvaltare Marcus Björkstén, Fondbolaget Fondita Ab talar under rubriken ”Hållbar utveckling som placering”. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.Anmäl dig

Skriv siffran 5 med bokstäver:

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880