Flugans vänner sammankommer till lunch

20 November 2020 kl. 12.00–14.00

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 november.
Anmäl dig

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880