Flugans vänner sammankommer till lunch

16 Oktober 2020 kl. 12.00–14.00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400-504 248 senast den 14 oktober.Anmäl dig

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880