Svenska Klubben i Helsingfors är tillbaka!

Bästa Klubbmedlem,

Vi hissar vimpeln den 1 juni då vårt klubbhus och restaurang Svenska Klubben igen öppnar! Klubbens två utannonserade evenemang i juni ska fullföljas – utfärden till Svartå den 3 juni och säsongavslutningen en vecka senare. Vi ska följa de allmänna rekommendationerna och därför krävs förhandsanmälan till klubbhövdingen i bägge fallen. Utfärden börjar med sopplunch på Klubben, varefter det bär av till västra Nyland. Vid säsongavslutningen tar inte Janssonsk snaps slut, men den serveras i år till bordet, medan samovaren bara beskådas.Vi hissar vimpeln den 1 juni då vårt klubbhus och restaurang Svenska Klubben igen öppnar! Klubbens två utannonserade evenemang i juni ska fullföljas – utfärden till Svartå den 3 juni och säsongavslutningen en vecka senare. Vi ska följa de allmänna rekommendationerna och därför krävs förhandsanmälan till klubbhövdingen i bägge fallen. Utfärden börjar med sopplunch på Klubben, varefter det bär av till västra Nyland. Vid säsongavslutningen tar inte Janssonsk snaps slut, men den serveras i år till bordet, medan samovaren bara beskådas.

Reservationer för privata evenemang i huset görs hos Stefanie Liljendal (svenskaklubben@therongroup.fi, telefon 020 78 79 730). Krögaren planerar öppna serveringen i parken och även erbjuda tilltugg till dryckerna.

Klubbhusets tak renoveras planenligt som bäst. Hustak är som känt viktiga och vi har haft glädjen att med framgång mobilisera finansiering från stiftelser och Klubbens Bjälklag. Tack till alla givare!

Vår klubb grundades 1880 och innevarande år planerade vi extra programupplevelser i tecknet av 140-års jubileet. Vi genomförde den bejublande maskeradbalen och vi hann hålla årsmöte innan pandemin satte många intressanta program på hyllan. Årsdagen, utfärden till vänklubben i Paris och EU-parlamentets session i Strasbourg samt Nordiskt möte i början av september i Helsingfors hör till de indragna eventen. Inte heller den tilltänkta resan till Gustavia i Saint Barthélemy blir genomförbar. Klubbens ledning gör sitt bästa och klubbaftnar, flugluncher, jackettlunch, kanske någon höstresa som inte går över Atlanten är på arbetslistan. Säsongstarten sker enligt plan onsdagen den 19 augusti och kräftskivan en vecka senare på Brändö Seglare där det finns gatubelysning…

Välkommen till Din Klubb!

Henry Wiklund

Ordförande

 

 

Påminner om Klubbens hemsidor www.klubben.fi och om de slutna medlemssidorna som innehåller intressant information och även bilder från olika klubbevenemang.

Registrera dig även på Klubbens Facebook sida.

 

Henrik Hultin, klubbhövding

mobil 040-730 0348

e-post henrik.hultin@synocus.com

 

Svenska Klubben i Helsingfors har också egna sidor på Facebook.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880