Slottsbal avec i Reval

03 Oktober 2020 kl. 19.00–23.00
Revalska slottsbalen på kejsarinnan Katarina I slott, en årlig bal som ordnas av Svenska klubben i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook ”Revalska slottsbalen”. Högtidsdräkt.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880