Flugans vänner sammankommer till lunch

21 Februari 2020 kl. 12.00–22.00
Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00. Klubbmedlemmen Henrik Helenius talar under rubriken ”Att se världen som journalist ”. Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400- 504 248 senast den 19 februariAnmäl dig

Skriv siffran 1 med bokstäver:

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880