Flugans vänner sammankommer till lunch

26 April 2019, 12:00 - 14:00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Klubbroder Jukka Karhunen talar under rubriken "Atombombens anatomi"   

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 24 april


Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter