Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM

02 Mars 2019, 18:00 - 22:00

Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM förevisar spexet

”Bonden Paavo eller Högt bland Kemijärvis moar”

Klubbmedlemmar med damer samlas först till middag

i klubbhusets spegelsal kl. 18.00

Priset är 63 € / person, i vilket ingår middag (exkl. drycker) + spexbiljett

Förhandsanmälan till klubbhövdingen senast den 8 februari

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning till Klubbens konto

Aktia FI92 405511 100051 09 senast den 22 februari


Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter