Förbundsordförande Ole Norrback, SPF

20 Februari 2019, 18:00 - 22:00
Förbundsordförande Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet: ”Äldre och klokare”

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter