Flugans vänner sammankommer till lunch

15 Februari 2019, 12:00 - 14:00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Helsingfors Börsklubbs ordförande Finn Wardi talar under rubriken "Börsklubbens framtid"   

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 13 februari

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter