Flugans vänner sammankommer till lunch

18 Januari 2019, 12:00 - 14:00

Flugans vänner sammankommer till lunch klockan 12.00

Sällskapet MM’s ordförande Kimmo Norrena talar under rubriken "Sällskapet MM, igår och idag"   

Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 16 janua

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter