LTC Toomas Uustal, Estlands försvarsattaché

16 Januari 2019, 18:00 - 22:00
LTC Toomas Uustal, Estlands försvarsattaché i Finland: ”Estonian defence” (föredraget på engelska)

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter