Klubbafton

07 November 2018, 18:00 - 22:00
Klubbroder Sebastian Jägerhorn berättar om sin bok ”Hårdast bland de hårda – en kavalleriofficer i fält”.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter