Flugans vänner sammankommer till lunch

21 September 2018, 12:00 - 14:00
Klubbroder Carl-Johan Hindsberg talar under rubriken "Amaranterbalen, landets stiligaste bal" Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 19 september.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter