Årsdag

18 April 2018, 18:00 - 22:00
Festföredrag av fil.mag. Stig-Björn Nyberg “Kommunismens vagga och Lyckliga Belgien, Topelius i Sverige och på kontinenten”. Klädsel smoking. Förhandsanmälan senast den 11 april till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter