Klubbafton

04 April 2018, 18:00 - 22:00
Annvi och Anders Gardberg berättar om bröderna Wallenius under rubriken "Bröder i krig - via omvägar mot Tammerfors 1918". Svenska Klubben i Åbo besöker oss.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter