Klubbafton

07 Mars 2018, 18:00 - 22:00
Chef för offentlig diplomati Petra Theman från Utrikesministeriet talar under rubriken ”Betydelsen av Finlandsbilden”.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter