Klubbafton

31 Januari 2018, 18:00 - 22:00
Professor Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet talar under rubriken ”Presidentvalet - hur tolkar vi resultatet?” Förhandsanmälan senast den 24 januari till klubbhövdingen.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter