Flugans vänner sammankommer till lunch

20 Oktober 2017, 12:00 - 15:00
Anmälan till magnus.stahlberg@live.com eller mobil 0400 504 248 senast den 18 oktober.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter