Klubbafton med redaktör Horst Bacia

11 Oktober 2017, 17:00 - 22:00
Redaktör Horst Bacia talar under rubriken ”Reflektioner kring det tyska valet”.

Svenska Klubben i Helsingfors

Grundad år 1880

Personuppgifter